Výuka na klavír a klávesové nástroje

Obsahem výuky je nácvik techniky hry, základy hudební nauky, hra podle klavírní školy - součástí je i umění improvizace a vyjádření pocitů hudbou.... více »

Hudební nauka

Společně vstupme do jednotlivých tajů hudební nauky.... více »

Škola hry na kytaru

zaměřená na všechny žánry moderní hudby.. více »

Příčná flétna

Přípravou pro výuku na příčnou flétnu bývá zpravidla již dřívější seznámení s flétnou zobcovou. více »

 

e-mailový účet Základní umělecké školy Miroslav

pozor

Vážené dámy, vážení pánové, Dne 5. dubna byl anonymním útočníkem prolomen přístup na e-mailový účet Základní umělecké školy Miroslav – adresa zusmiroslav@email.cz.

Koncerty v listopadu

Plakát koncertů v listopadu

Žákovské koncerty hudebního oboru: 1. listopadu v 17.00 hod. 2. listopadu v 16.30 a 18.00 hod. Koncerty proběhnou v Kulturním domě v Miroslavi Těšíme se na Vaši účast.

Houslová soutěž v Mikulově – gratulace

image0

Žáci ZUŠ Miroslav se zúčastnili houslové soutěže v Mikulově. Poctivá příprava se vyplatila – obsazena první místa ve svých kategoriích a postup do ústředního kola. Gratulujeme všem  

Nábor nových žáků

Opět se blíží termín NÁBORU NOVÝCH ŽÁKŮ  do výuky hudebního a tanečního oboru. Počet volných míst je omezen počtem končících absolventů. O přijetí tak rozhoduje rychlost podání přihlášky (leták níže).

Covid19 – Výuka v Březnu 2021

evt_image

Základní umělecká škola Miroslav i nadále poskytuje vzdělávání distanční formou. Pro více informací sledujte sdělení MŠMT.