e-mailový účet Základní umělecké školy Miroslav

pozor
Vážené dámy, vážení pánové,
Dne 5. dubna byl anonymním útočníkem prolomen přístup na e-mailový účet Základní umělecké školy Miroslav – adresa zusmiroslav@email.cz.

Ihned bylo posíleno zabezpečení účtu a pevně věřím, že je tím situace vyřešena.
Přesto Vás chci požádat o obezřetnost – Pokud by Vám dorazila jakákoliv podezřelá zpráva z adresy zusmiroslav@email.cz, NEREAGUJTE NA NI.
V případě pochybností se obraťte přímo na vedení školy, denně v odpoledních hodinách v budově ZUŠ Miroslav na Komenského 177/1, nebo na telefonu 515 333 124.
Přemysl Forst
ředitel ZUŠ Miroslav