Přihláška

Všechny položky formuláře jsou povinné!

Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:

Národnost:

Státní občanství:

Adresa:
ulice a č.p.:

PSČ: Město:

Kontaktní telefon:

Váš email:

Zákonný zástupce - jméno a příjmení:

Obor:  hudební taneční

Nástroj

Komentář:

 Ano, souhlasím s užitím osobních údajů podle platné legislativy.
 Ano, seznámil/a jsem se s obsahem školního řádu ZUŠ Miroslav.