test 26. březen

Správné řešení hádanky ze dne 25. března vidíte na přiloženém obrázku. A dnešní test ?
Jeden náš významný hudební skladatel se sice narodil v Hukvaldech ale celý svůj život spojil s Brnem – je tam po něm pojmenováno divadlo a umělecká vysoká škola. Z jeho tvorby stojí za zmínku např. Lašské tance nebo opera Příhody lišky Bystroušky. V roce 1919 byl zakladatelem brněnské Konzervatoře. Jmenoval se L____ J________.

 

Test 25 březen řešení