Oznámení

Oznamujeme všem žákům a rodičům,

že v pondělí 11. května bude znovu obnovena výuka v Základních uměleckých školách. ZUŠ Miroslav začne od tohoto dne vyučovat podle pravidelného rozvrhu (mimo hudební nauky). 

Při první návštěvě školy bude nutné dodat podepsané Čestné prohlášení – viz příloha.
Do budovy školy mají přístup pouze žáci, nikoliv doprovod.
Ve společných prostorách školy (chodba) zůstává povinnost používat roušku.
V tanečním oboru jsou roušky nutné i během výuky.