Výuka na klavír a klávesové nástroje

Obsahem výuky je nácvik techniky hry, základy hudební nauky, hra podle klavírní školy - součástí je i umění improvizace a vyjádření pocitů hudbou.... více »

Hudební nauka

Společně vstupme do jednotlivých tajů hudební nauky.... více »

Škola hry na kytaru

zaměřená na všechny žánry moderní hudby.. více »

Příčná flétna

Přípravou pro výuku na příčnou flétnu bývá zpravidla již dřívější seznámení s flétnou zobcovou. více »

 

Kategorie: Informace o škole

Vyučované obory

Vyučované obory a seznam zaměstnanců: Učitelé ZUŠ Miroslav ve školním roce 2013/2014: Bronislava Bělobradičová – klavír Magdalena Bisová – taneční obor Přemysl Forst – dechové nástroje Helena Habánová – klavír, varhany, zobcová flétna Zbyšek Hladík – kytara Roman Kouřil –

Počty žáků

Počty žáků ZUŠ Miroslav. Ve školním roce 2013/2014 má škola celkem 187 žáků, z toho 138 dívek. počet žáků na jednotlivé obory: taneční 35 klavír 41 el. varhany 24 housle 6 kytara 27 zobcová flétna 41 příčná flétna 5 klarinet

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin hudební nauky v ZUŠ Miroslav Odloučená pracoviště – Prosiměřice, Hostěradice, Želetice – domluv učitelé Zbyšek Hladík a Jaroslav Moravec. Předhudební výchova a 1.ročník HN úterý 13.45 hodin učebna č.3 uč. Bělobradičová 2. a 3. ročník HN úterý 14.30

Školné

Hudební obor 280 Kč a Taneční obor 180 Kč měsíčně

Přihláška