20/3 páteční úkol

Přeji opět všem zájemcům o hudební hádanky Hezké ráno. Správné odpovědi na včerejší otázky jsou:

1) Na obrázcích je cimbál, klavír, harfa, čembalo a varhany.
2) První čtyři jmenované nástroje využívají pro vznik tónu struny, zatímco varhany zní díky proudícímu vzduchu v píšťalách.
Dnešní úkol vidíte na přiloženém obrázku:

Kdo to byl 01