Monthly Archives: Květen 2020

Oznámení

Oznamujeme všem žákům a rodičům, že v pondělí 11. května bude znovu obnovena výuka v Základních uměleckých školách. ZUŠ Miroslav začne od tohoto dne vyučovat podle pravidelného rozvrhu (mimo hudební nauky).  Při první návštěvě školy bude nutné dodat podepsané Čestné