10/4 – páteční úkol

Správná odpověď na minulý test:

Výrazem Dynamika vyjadřujeme v hudbě sílu hry. Forte (f) hrát Silně, Mezzoforte (mf) středně silně a Piano (p) slabě. Šipky naznačují zesilovat či zeslabovat.
Dnešní úkol vidíte na přiloženém obrázku.

Ať se Vám vydaří 

 

Test duben 10